ഗവണ്‍മെന്‍റ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍റ് എക്യുപ്മെന്‍റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍-മൂവാറ്റുപുഴ

 

 

                    ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിൽ വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം. ജനറൽ ഫോർമന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴ ആസ്ഥാനത്ത് 1970 ൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഈ സ്ഥാപനം. എല്ലാ  നന്നാക്കൽ പ്രവൃത്തികളും (മെക്കാനിക്കൽ, ബോഡി ബിൽഡിങ്, പാച്ച് കൃതികൾ & പെയിന്റിംഗ്) ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള മൈലേജ് പരീക്ഷയും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

 

 

                    കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വകുപ്പു വാഹങ്ങൾക്ക് നല്ല സേവനം നൽകുന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

 

വിലാസം:

 

Government Transport & Equipment Organisation (GTEO)    
Mudavoor PO,
Moovattupuzha- 686669

Phone number : +91- 485- 2812611

E-mailforemanmvpa@gmail.com