കില-സി.എസ്.ഇ.ഡി.

 

കില - സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്

ഇ.റ്റി.സി. പി. ഓ.

കൊട്ടാരക്കര

പിന്‍ - 691531

ഫോണ്‍  : 0474- 2454621
ഇമെയില്‍  etcktr@gmail.com