കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കുക